Familierecht, erfrecht en estate planning

Schaap Advocaten Notarissen heeft van oorsprong een sterke focus op ondernemingsrecht en vastgoed. Binnen de sectie ondernemingsrecht heeft de subspecialisatie familierecht, erfrecht en estate planning zich steeds verder ontwikkeld. Daarbij wordt de kennis van het ondernemingsrecht, het relatievermogensrecht, het erfrecht en de erf- en schenkbelasting gecombineerd.

Een estate planner houdt zich bezig met het overdragen van vermogen naar de volgende generatie. Wij adviseren in dat kader over alles wat verband houdt met de vermogensovergang voor en na overlijden. Het doel is om het vermogen op de juridisch juiste en fiscaal meest gunstige wijze te laten overgaan.

Onze specialisten richten zich met name op ondernemers. Zo bedienen wij ondernemers, aandeelhouders en hun familieleden ook op het vlak van het erfrecht en relatievermogensrecht, met samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, testamenten en levenstestamenten, teneinde de continuïteit van de onderneming ook langs die weg te waarborgen. In sommige gevallen worden de afspraken verder uitgewerkt in een familiestatuut. Ons team houdt zich daarnaast vaak bezig met de afhandeling van nalatenschappen van ondernemers/aandeelhouders en de verdeling van het vermogen na echtscheiding van ondernemers/aandeelhouders, al dan niet binnen familiebedrijven. Als estate planners streven wij er naar om, behalve de relatievermogensrechtelijke en erfrechtelijke zaken, ook de fiscale gevolgen van een overlijden van een ondernemer/aandeelhouder in goede (fiscale) banen te leiden.