Fraude | Schaap Advocaten Notarissen

Fraude

Aan oplichting, bedrog, valsheid in geschrifte en vergelijkbare delicten – kortweg fraude – zijn niet alleen strafrechtelijke maar vaak ook civielrechtelijke aspecten verbonden. Die laatste kennen wij door en door. Wij adviseren onder andere over methoden om fraude te ontdekken en te voorkomen en helpen u bij het verhalen van de schade. Een fraudegeval kan zich over meerdere terreinen uitstrekken en bijvoorbeeld raken aan het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht. In zulke gevallen formeren we een team van specialisten uit alle betrokken disciplines binnen ons kantoor. En waar nodig doen wij in fraudezaken een beroep op uitstekende strafrechtadvocaten. Zij doen overigens op hun beurt ook regelmatig een beroep op ons, voor de civielrechtelijke kant van hun (fraude)zaak.