Gezondheidszorg | Schaap Advocaten en Notarissen

Gezondheidszorg

Wij adviseren en procederen in alle zaken waarmee zorginstellingen te maken kunnen krijgen. Onze expertise omvat ondermeer het inrichten en structureren van samenwerkingsverbanden en het opstellen van alle overeenkomsten die in de gezondheidszorg voorkomen, zoals bijvoorbeeld maatschapsovereenkomsten, toelatingsovereenkomsten, zorgovereenkomsten, inkoopcontracten en reglementen voor cliëntenraden. Ook begeleiden we de verwerving, de financiering en het afstoten of herbestemmen van zorgvastgoed.