Insolventie en corporate recovery

Een aantal advocaten binnen Schaap is ook curator en bewindvoerder. Die combinatie van expertises maakt dat we bij uitstek in staat zijn om ondernemingen in financiële moeilijkheden én hun bestuurder(s) bij te staan. Denk daarbij aan het veilig stellen van gezonde bedrijfsonderdelen, het realiseren van een doorstart – al dan niet tijdens faillissement of surseance van betaling en het treffen van crediteurenakkoorden. Ook verlenen we bijstand in geschillen met curatoren, bijvoorbeeld in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.