Insolventie en corporate recovery

Een aantal advocaten binnen Schaap is ook curator en bewindvoerder. Die combinatie van expertises maakt dat we bij uitstek in staat zijn om ondernemingen in financiële moeilijkheden én hun bestuurder(s) bij te staan. Denk daarbij aan het veilig stellen van gezonde bedrijfsonderdelen, het realiseren van een doorstart – al dan niet tijdens faillissement of surseance van betaling en het treffen van crediteurenakkoorden. Ook verlenen we bijstand in geschillen met curatoren, bijvoorbeeld in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud.