Intellectuele eigendom | Schaap Advocaten en Notarissen

Intellectuele eigendom

We adviseren en procederen over auteursrechten, merkenrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. En mocht het erop aankomen, dan treden we op tegen inbreuken op zulke rechten.