Intellectuele eigendom

We adviseren en procederen over auteursrechten, merkenrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. En mocht het erop aankomen, dan treden we op tegen inbreuken op zulke rechten.