Mededinging en compliance | Schaap Advocaten en Notarissen

Mededinging en compliance

We adviseren over de mededingingsrechtelijke aspecten van overeenkomsten, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. We communiceren met mededingingsautoriteiten in verband met concentratiecontrole bij (beoogde) fusies, overnames en samenwerkingen. We melden concurrentieverstorend gedrag bij de toezichthouder en vorderen een schadevergoeding van partijen die de mededingingsregels overtreden door bijvoorbeeld kartelvorming. Bovendien leveren we bijstand aan partijen die ervan beticht worden dat zij in strijd met het mededingingsrecht hebben gehandeld. En tot slot kunnen we u ook terzijde staan bij compliance-kwesties, zowel op het gebied van mededinging, anticorruptie- en anti-witwasregelgeving als op het gebied van handelsbeperkingen, inclusief het opstellen en herzien van compliance programma’s en het geven van trainingen.