Procedures, arbitrages en mediation

In sommige zaken is een aanval, in de vorm van een procedure, wenselijk en noodzakelijk. In andere zaken heeft juist een meer defensieve koers de voorkeur. Wij geven het strategische advies dat nodig is om de juiste keuze te maken. Dat kan ook een second opinion zijn. Procederen – het klassieke advocatenwerk – doen wij al zo lang Schaap bestaat. En we doen het graag en goed. We staan partijen bij in gedingen bij de burgerlijke rechter (inclusief de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam), de tuchtrechter en in (internationale) arbitrages, in het bijzonder op het gebied van handel, vastgoed en vennootschapsrecht. Indien nodig laten we beslag leggen of komen we bij de rechter op tegen beslagen of andere (bewarende) maatregelen. Ook hebben we ruime ervaring als mediator.

COVID-19

COVID-19 mededeling

*English below* Ook tijdens de coronacrisis staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten een document opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen bij het beheersen van insolventierisico’s vanwege de coronacrisis.

COVID-19 notice

We are also there for you during the corona crisis. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

COVID-19 Tips (NL)COVID-19 Tips (EN)