Procedures, arbitrages en mediation

In sommige zaken is een aanval, in de vorm van een procedure, wenselijk en noodzakelijk. In andere zaken heeft juist een meer defensieve koers de voorkeur. Wij geven het strategische advies dat nodig is om de juiste keuze te maken. Dat kan ook een second opinion zijn. Procederen – het klassieke advocatenwerk – doen wij al zo lang Schaap bestaat. En we doen het graag en goed. We staan partijen bij in gedingen bij de burgerlijke rechter (inclusief de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam), de tuchtrechter en in (internationale) arbitrages, in het bijzonder op het gebied van handel, vastgoed en vennootschapsrecht. Indien nodig laten we beslag leggen of komen we bij de rechter op tegen beslagen of andere (bewarende) maatregelen. Ook hebben we ruime ervaring als mediator.