Rechtspersonen en structuren

We adviseren u over de beste rechtsvorm voor uw onderneming. Denk daarbij aan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een naamloze vennootschap, een coöperatie, een stichting, vereniging of andere rechtspersoon. We optimaliseren uw bestaande vennootschapsstructuur en geven desgewenst vorm aan een nieuwe structuur.