Ontbrekend toezicht

Een stichting moet altijd een bestuur hebben. Er is echter meestal geen ander orgaan dat het beleid van het bestuur controleert.
Sommige stichtingen stellen daarom een Raad van Toezicht in. Deze houdt toezicht, geeft het bestuur advies over het te voeren beleid en benoemt meestal ook de bestuurders.
Maar wat als de Raad van Toezicht onverwachts ontbreekt?

Artikel:

Bestuur Rendement 1-2016 – Toezichthouders benoemen

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt kunt u contact opnemen met Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl.