Overzicht wetswijzigingen per 1 januari 2019

Schaap Advocaten Notarissen  I  27 december 2018  I  Leestijd: ca. 1 minuut

Per 1 januari 2019 krijgen ondernemers met nieuwe en gewijzigde regelgeving te maken. Wij wijzen u graag op vijf in het oog springende wetswijzigingen en nieuwe regels.

Minimumloon omhoog

Het minimumloon voor zowel minderjarige als meerderjarige werknemers gaat omhoog.

Langer partner-, adoptie- of pleegzorgverlof

Werknemers hebben recht op langer partnerverlof bij geboorte (van twee dagen naar een week), en recht op langer adoptie- en pleegzorgverlof (van vier naar zes weken).

Vergoeding naasten slachtoffer bedrijfsongeval

Naasten (partner, (stief)kinderen en ouders) van een slachtoffer van een bedrijfsongeval kunnen aanspraak maken op een vergoeding (tussen € 12.500 en € 20.000) van immateriële schade.

Informatieplicht energiebesparing

Voor verbruikers van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar gaat een informatieplicht gelden voor wat betreft de energiebesparingsmaatregelen (uiterlijk 1 juli 2019 melden).

Engelstalig procederen bij het Netherlands Commercial Court (NCC)

Het wordt mogelijk om in het Engels te procederen bij het Netherlands Commercial Court (NCC), een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam die zich zal specialiseren in de behandeling van grote handelsgeschillen met een internationale component.

Uitgebreider overzicht?

Kijk voor een uitgebreider overzicht van wetswijzigingen en nieuwe regelgeving op ondernemingsplein.nl.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

wetswijzigingen 2019 arbeidsrecht schaap advocaten notarissen rotterdam
COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.