Privacy

Wij respecteren de privacy van personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder ‘verwerken’ vallen alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals in ieder geval het verzamelen, ordenen, raadplegen, bewaren, doorzenden en vernietigen van gegevens. In onze (algemene) privacyverklaring, die u hieronder kunt downloaden, leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dat doen wij aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Van wie wij persoonsgegevens verwerken, en of u verplicht bent uw persoonsgegevens te verstrekken;
  • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en waarom dat mag;
  • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
  • Delen van persoonsgegevens met derden;
  • Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken;
  • Beveiliging;
  • Uw rechten en klachten.

Download (algemene) privacyverklaring

Download privacyverklaring sollicitanten

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.