Privacy

Schaap Advocaten Notarissen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website.

Gegevens die u ons via deze website verstrekt in het kader van een verzoek om informatie, of een verzoek om contact met u op te nemen, zullen wij verwerken om aan dat verzoek te kunnen voldoen. Wij bewaren die gegevens verder niet, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, en gebruiken ze ook niet voor een ander doel.

Gegevens die u ons via deze website verstrekt in het kader van uw sollicitatie zullen wij verwerken ten behoeve van de sollicitatieprocedure en de communicatie daarover met u. Wij bewaren die gegevens verder niet, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, en gebruiken ze ook niet voor een ander doel.

Wij verstrekken eventueel door u aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij wij daar op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.