Privacy

Wij respecteren de privacy van personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder ‘verwerken’ vallen alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals in ieder geval het verzamelen, ordenen, raadplegen, bewaren, doorzenden en vernietigen van gegevens. In onze (algemene) privacyverklaring, die u hieronder kunt downloaden, leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dat doen wij aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Van wie wij persoonsgegevens verwerken, en of u verplicht bent uw persoonsgegevens te verstrekken;
  • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en waarom dat mag;
  • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
  • Delen van persoonsgegevens met derden;
  • Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken;
  • Beveiliging;
  • Uw rechten en klachten.

 

Download (algemene) privacyverklaring
 
 
Download privacyverklaring sollicitanten

 

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.