Proceskosten kantonzaken ruimer vergoed

Schaap Advocaten Notarissen  I  11 januari 2019  I  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Per 1 januari 2019 is het salaris voor gemachtigden voor civiele procedures bij de kantonrechter gestegen met ruim 20%. Deze stijging geldt in alle zaken bij de afdeling kanton van de rechtbank waarin vanaf 1 januari 2019 uitspraak is of wordt gedaan.

In een procedure bij de kantonrechter is rechtsbijstand door een advocaat niet verplicht. Een partij kan ervoor kiezen om zich juridisch te laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld een bedrijfsjurist of een jurist in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar of een vakbond. Zo’n juridisch vertegenwoordiger noemt men een gemachtigde.

Vooraf bepaalde bedragen (‘liquidatietarief’)

Als een partij een zaak wint dan wordt de wederpartij in veel gevallen veroordeeld om een vergoeding te betalen die ziet op de kosten die de winnende partij aan de advocaat of gemachtigde heeft moeten betalen. Die kosten worden begroot volgens vooraf bepaalde vaste bedragen, het zogeheten ‘liquidatietarief’. Bij bepaling van het liquidatietarief worden het financieel belang van de zaak en het aantal verrichte proceshandelingen gewogen. Op basis van dit systeem wordt gewoonlijk maar een fractie van de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. De wetgever heeft bewust voor dit systeem gekozen in plaats van een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, om zo de toegang tot de rechter niet te belemmeren. Het risico van een hoge proceskostenveroordeling kan namelijk een afschrikwekkend effect hebben.

Stijging van ruim 20%

Met ingang van 1 januari 2019 is het hierboven genoemde liquidatietarief voor civiele procedures bij de kantonrechter gestegen met ruim 20%. Deze stijging geldt in alle zaken bij de afdeling kanton van de rechtbank waarin vanaf 1 januari 2019 uitspraak is of wordt gedaan. Dit is de eerste indexatie die plaatsvindt in 14 jaar tijd. Besloten is om in het vervolg het liquidatietarief eens in de twee jaar te indexeren.

Ook griffierecht verhoogd

Overigens stijgt ook het zogeheten ‘griffierecht’. Deze kostenbijdrage die moet worden betaald als een gerechtelijke procedure wordt ingesteld stijgt conform de consumentenindex met 2,13%.

Als u naar aanleiding van dit berichtvragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

kosten kantonrechter liquidatietarief schaap advocaten notarissen rotterdam