Regeling Werktijdverkorting per direct ingetrokken. Introductie tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Team Arbeidsrecht  |  18 maart 2020  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

De regeling Werktijdverkorting is inmiddels ingetrokken als ‘corona-maatregel’. In plaats daarvan heeft het kabinet de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (‘NOW’) geïntroduceerd. De hoofdlijnen van deze regeling staan hieronder.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De tijdelijke maatregel NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten om werknemers door te kunnen betalen, ongeacht of die werknemers een vaste of flexibele arbeidsovereenkomst hebben. De tegemoetkoming wordt in beginsel voor drie maanden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlening van nog eens drie maanden.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. De volgende voorbeelden zijn gegeven:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal de werkelijke daling van de omzet worden vastgesteld.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

  • de werkgever committeert zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover een tegemoetkoming wordt ontvangen;
  • de werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies. Het gaat hierbij om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • de aanvraag geldt in beginsel voor een periode van 3 maanden;
  • voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang is een accountantsverklaring nodig.

Aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend bij UWV. Momenteel wordt door UWV nog overleg gevoerd over de wijze waarop de regeling zal worden uitgevoerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Spek of Monica van Vliet.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)