Ruimere mogelijkheden ontslag bestuurder stichting

Joop Werner  |  28 april 2020  |  Leestijd: minder dan 1 minuut

Na de invoering van de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal de wet ruimere mogelijkheden bieden om bestuurders van stichtingen te ontslaan. Deze wet wordt waarschijnlijk al per 1 juli 2020 ingevoerd. Op grond van de huidige wet kan een rechter een bestuurder van een stichting alleen ontslaan als de bestuurder zich gedraagt in strijd met de wet of de statuten van de stichting, of als de bestuurder zich schuldig maakt aan wanbeheer. Dit zijn hoge drempels. Met de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ komen er ruimere ontslaggronden in de wet. De rechter kan bestuurders en commissarissen dan ontslaan als zij hun taak verwaarlozen, om andere gewichtige redenen en vanwege ingrijpende wijzigingen van omstandigheden. Voor wat betreft voorlopige maatregelen, zoals schorsing van een bestuurder of de benoeming van tijdelijke bestuurders, blijkt uit de rechtspraak dat rechters nu al in meer gevallen kunnen ingrijpen dan strikt genomen in de wet staat, zeker in kort geding.

Meer weten? Download dan ons artikel (PDF) hierover. Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2020-02).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.