Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO. We nemen onze verantwoordelijkheid

‘Maatschappelijk verantwoord’ zou wat ons betreft zo vanzelfsprekend moeten zijn dat je het niet hoeft te melden. Maar zover is het nog niet, dus vermelden we kort hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen. Onder andere door in alle opzichten zeer zorgvuldig om te gaan met mensen, materialen en energie. Door een stimulerende omgeving en werkelijk gelijke kansen te bieden. En door een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Juridisch, in de vorm van pro bono-werk voor bijvoorbeeld een aantal stichtingen, fondsen en lokale vrijwilligersorganisaties, maar ook met man- en vrouwkracht ‘op de vloer’ bij organisaties: handen uit de mouwen. Daar maken we graag uren voor vrij.