Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO. We nemen onze verantwoordelijkheid

‘Maatschappelijk verantwoord’ zou wat ons betreft zo vanzelfsprekend moeten zijn dat je het niet hoeft te melden. Maar zover is het nog niet, dus vermelden we kort hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen. Onder andere door in alle opzichten zeer zorgvuldig om te gaan met mensen, materialen en energie. Door een stimulerende omgeving en werkelijk gelijke kansen te bieden. En door een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Juridisch, in de vorm van pro bono-werk voor bijvoorbeeld een aantal stichtingen, fondsen en lokale vrijwilligersorganisaties, maar ook met man- en vrouwkracht ‘op de vloer’ bij organisaties: handen uit de mouwen. Daar maken we graag uren voor vrij.

COVID-19

COVID-19 mededeling

*English below* Ook tijdens de coronacrisis staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten een document opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen bij het beheersen van insolventierisico’s vanwege de coronacrisis.

COVID-19 notice

We are also there for you during the corona crisis. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

COVID-19 Tips (NL)COVID-19 Tips (EN)