Schenkingen op papier

Een schenking op papier is een schenking die alleen op papier wordt vastgelegd. De schenker maakt dus niet daadwerkelijk geld over aan de begiftigde. Hierdoor heeft de schenker een schuld aan de begiftigde. De schenker dient over het schuldig erkende bedrag jaarlijks rente aan de begiftigde te vergoeden. 

Besparing van erfbelasting (en schenkbelasting)
Als de papieren schenking aan een aantal voorwaarden voldoet, mag de schenking bij het overlijden van de schenker als schuld van de nalatenschap worden opgegeven. Het geschonken bedrag zal in dat geval niet tot de nalatenschap van de schenker behoren, zodat daarmee erfbelasting wordt bespaard. Daarnaast is de jaarlijkse rentebetaling een wijze om vrij van schenkbelasting vermogen naar de begiftigde over te hevelen.

Om ervoor te zorgen dat de papieren schenking een besparing van erfbelasting met zich meebrengt, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De schenking moet zijn vastgelegd in een notariële akte;
  • Tussen het doen van de schenking en het overlijden van de schenker moeten meer dan 180 dagen zijn verstreken;
  • De schenker is over het geschonken bedrag minimaal 6% rente verschuldigd;
  • De rente is daadwerkelijk jaarlijks door de schenker aan de begiftigde voldaan (de rente mag dus niet worden bijgeschreven bij het schuldig erkende bedrag en er mogen geen termijnen zijn overgeslagen).

Gevolgen van de papieren schenking voor de inkomstenbelasting
De schenker heeft als gevolg van de papieren schenking een schuld aan de begiftigde. Deze schuld mag de schenker aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting, zodat de bezittingen van de schenker in box 3 worden verlaagd. De schenker betaalt dus minder belasting over zijn vermogen, maar houdt feitelijk wel de beschikking over het vermogen omdat het bedrag niet daadwerkelijk aan de begiftigde is voldaan.

De begiftigde heeft op papier een vordering op de schenker, zodat de begiftigde het geschonken bedrag in box 3 als bezitting dient op te geven. Is het box 3 vermogen van de begiftigde hoger dan het heffingsvrije vermogen, dan zal de begiftigde over deze bezitting inkomstenbelasting moeten betalen. 

Bewijzen van betaling van de rente
De erfgenamen moeten bij het overlijden van de schenker kunnen aantonen dat de schenker de rente daadwerkelijk heeft betaald. De bewijzen van de betalingen van de rente moeten dus goed worden bewaard. Indien de erfgenamen de jaarlijkse rentebetalingen niet kunnen bewijzen, kan de fiscus oordelen dat de geschonken bedragen toch tot de nalatenschap van de schenker behoren, met als gevolg dat het fiscale voordeel dan wegvalt. Het is dus van belang om op uiterlijk 31 december van elk jaar de rente daadwerkelijk te vergoeden én om een sluitend bewijs te hebben van deze rentebetalingen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, of over het doen van schenkingen in het algemeen, kunt u contact opnemen met  Mr M.H. (Marianne) van der Laak, Mr B.S. (Bianca) Fransen of Mr E.M. (Eefje) Kruijs Voorberge.