Sligro discrimineerde niet door 47-jarige sollicitant af te wijzen als orderverzamelaar

Samenvatting uitspraak College voor de Rechten van de Mens, 26 augustus 2016, 2016-89

Sollicitant heeft eind januari 2016 bij Sligro Food Group Nederland B.V. (hierna: “Sligro”) gesolliciteerd naar de functie van orderverzamelaar. Hij heeft in zijn CV vermeld dat hij 47 jaar is. Sollicitant heeft op 4 februari 2016 een sollicitatiegesprek gevoerd met de teamleider. Daarna heeft de teamleider sollicitant uitgenodigd om een dag proef te draaien. Sollicitant heeft op 9 februari 2016 een dag proef gedraaid, onder leiding van een ervaren orderverzamelaar. Na afloop van die dag heeft sollicitant een gesprek gevoerd met de teamleider. In de week van 15 februari 2016 heeft de teamleider sollicitant telefonisch afgewezen voor de functie.

In de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: “College”) stelt sollicitant dat Sligro jegens hem verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door hem af te wijzen voor de functie van orderverzamelaar. Hiertoe voert hij aan dat de teamleider hem tijdens het telefoongesprek zou hebben verteld dat hij is afgewezen vanwege zijn leeftijd. De teamleider zou hem hebben meegedeeld dat de gemiddelde leeftijd van de mensen in het team, waarin hij zou komen te werken, ouder dan vijftig jaar is en dat Sligro toe wilde naar een jonger team. Ook voert sollicitant aan dat de proefdag goed is verlopen, zodat zijn functioneren niet de reden kan zijn geweest voor de afwijzing.

Sligro betwist dat zij onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt. Hiertoe voert zij aan dat verschillende kandidaten hebben proefgedraaid. De teamleider heeft sollicitant afgewezen, omdat hij hem niet snel genoeg vond in vergelijking met de andere kandidaten. Ook voert Sligro aan dat zij bijna 600 medewerkers in dienst heeft die ouder zijn dan 50 jaar en ruim 350 medewerkers die ouder zijn dan 55 jaar. Leeftijd is dan ook geen criterium om een sollicitant af te wijzen, aldus Sligro.

Het College stelt voorop dat in artikel 12 lid 1 WGBL de bewijslastverdeling is neergelegd. Deze houdt in dat sollicitant feiten moet aanvoeren die onderscheid op grond van leeftijd bij de afwijzing kunnen doen vermoeden. Als hij hierin slaagt, dient Sligro te bewijzen dat zij niet in strijd met de WGBL heeft gehandeld. Het College is van oordeel dat sollicitant geen feiten heeft aangevoerd die kunnen doen vermoeden dat sprake is geweest van leeftijdsonderscheid bij de afwijzing voor de functie. Sollicitant stelt dat de teamleider hem meedeelde dat hij was afgewezen vanwege zijn leeftijd. Hier staat echter de andersluidende verklaring van de teamleider tegenover. Het College kan de stelling van sollicitant dan ook niet als feit vaststellen. Het College oordeelt dat niet is gebleken dat Sligro jegens sollicitant leeftijdsonderscheid heeft gemaakt bij de afwijzing voor de functie van orderverzamelaar.

Deze samenvatting is geschreven door Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers en verschenen op Kluwer SmartNewz van 31 augustus 2016 (Smartnewz AR 2016/2520)