Stichting zonder bestuurders

Joop Werner  |  20 december 2022  |  Leestijd: minder dan 1 minuut

Als een stichting geen bestuurders meer heeft, kan de rechter op verzoek van een belanghebbende één of meer nieuwe bestuurders benoemen. Hetzelfde geldt als een stichting niet het vereiste minimumaantal bestuurders heeft. Voorwaarde is wel dat er op grond van de statuten geen andere manier is om nieuwe bestuurders te benoemen.

Meer weten? Lees verder in dit artikel (PDF).

Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2022-12).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.