Surseance van betaling V&D B.V.

Op 22 december 2015 is aan V&D B.V. mede handelend onder de naam Vroom & Dreesmann Warenhuizen (hierna: “V&D”) surseance van betaling verleend waarbij de rechtbank twee bewindvoerders heeft aangesteld. De praktijkgroep ‘insolventie en corporate recovery’ van Schaap Advocaten Notarissen staat diverse leveranciers bij die producten aan V&D hebben geleverd en waarbij de facturen onbetaald zijn gebleven. Indien er sprake is van een overeengekomen eigendomsvoorbehoud, dan is het van groot belang om uw rechten zo spoedig mogelijk bij de bewindvoerders kenbaar te maken. Denkt u hierbij ook aan een beroep op het recht van reclame. Indien de factuur onbetaald is gebleven en aan de overige vereisten voor ontbinding is voldaan, kan door middel van een schriftelijke verklaring de zaak worden teruggevorderd. Deze bevoegdheid vervalt (i) zes weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden en (ii) zestig dagen zijn verstreken na de dag dat de goederen zijn afgeleverd.

Inmiddels is bekend geworden dat de rechtbank een afkoelingsperiode heeft gelast. Dit betekent dat het voor leveranciers slechts met machtiging van de rechter-commissaris mogelijk is om tot opeising van de geleverde zaken over te gaan. Bij de beslissing op het verzoek om de afkoelingsperiode te doorbreken zal een belangenafweging plaatsvinden.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp? Neem dan contact op met Martijn Janssen (janssen@schaap.eu) of Roel Slotboom (slotboom@schaap.eu) van de praktijkgroep ‘Insolventie en corporate recovery’.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.