Tegenstrijdig belang bij stichtingen

Joop Werner  |  2 januari 2020  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

Voor stichtingen ontbreekt op dit moment een tegenstrijdigbelangregeling. Het ‘Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’ moet hier verandering in brengen, maar dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen door de Tweede Kamer. In 2019 hield de Rechtbank Gelderland echter toch al rekening met deze toekomstige wetgeving.

Onder verwijzing naar het wetsvoorstel oordeelde de rechter namelijk dat twee bestuurders van een stichting vanwege tegenstrijdige belangen geen stem hadden in de besluitvorming over het al dan niet maken van bezwaar tegen een vordering van een oud bestuurder.

Meer weten? Download en lees dan ons artikel hierover (PDF). Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2019-12).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.