Tegenstrijdig belang bij stichtingen

Joop Werner  |  2 januari 2020  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

Voor stichtingen ontbreekt op dit moment een tegenstrijdigbelangregeling. Het ‘Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’ moet hier verandering in brengen, maar dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen door de Tweede Kamer. In 2019 hield de Rechtbank Gelderland echter toch al rekening met deze toekomstige wetgeving.

Onder verwijzing naar het wetsvoorstel oordeelde de rechter namelijk dat twee bestuurders van een stichting vanwege tegenstrijdige belangen geen stem hadden in de besluitvorming over het al dan niet maken van bezwaar tegen een vordering van een oud bestuurder.

Meer weten? Download en lees dan ons artikel hierover (PDF). Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2019-12).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.