Testamenten voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking

Lisette Nijkamp  |  7 november 2023  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Ouders van een kind met een verstandelijke beperking maken zich vaak zorgen over hun eigen overlijden. Niet alleen maken ze zich zorgen wie er voor hun kind moet zorgen als zij er zelf niet meer zijn, maar ook over de erfenis. Aan de ene kant willen ouders ervoor zorgen dat het hun kind aan niets ontbreekt. Aan de andere kant willen ouders meestal voorkomen dat er meer vermogen bij hun kind terecht komt dan nodig is voor het levensonderhoud en de verzorging van het kind. Een goed testament kan de ouders op dit punt ontzorgen. Wat een goed testament is, is afhankelijk van de wensen van de ouders en de persoonlijke situatie van de ouders en het kind. De ouders kunnen bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik, een tweetrapsmaking en/of een bewind in hun testament opnemen. Overigens moet iedere ouder een eigen testament opstellen.

Vruchtgebruik

De ouder kan het vruchtgebruik van een erfdeel (of van een specifieke zaak of een geldbedrag) nalaten aan het kind dat een beperking heeft. Dit betekent dat het kind de bezittingen die tot het erfdeel behoren mag gebruiken en dat de inkomsten van de bezittingen (‘vruchten’, zoals bijvoorbeeld rente of dividend) aan het kind toekomen. Iemand anders is dan eigenaar van het erfdeel. De eigenaar van het erfdeel en het kind dat vruchtgebruiker is moeten erfbelasting betalen over de waarde van het gedeelte dat aan ieder van hen toekomt. Bij het overlijden van het kind eindigt het vruchtgebruik, krijgt de eigenaar van het erfdeel de volledige eigendom en hoeft er niet nogmaals erfbelasting te worden betaald (ook niet over een eventuele waardestijging).

Tweetrapsmaking

Een andere mogelijkheid is dat de ouder een zogenaamde tweetrapsmaking opneemt in het testament. De ouder benoemt het kind dat een beperking heeft (‘bezwaarde’) tot erfgenaam, onder de verplichting dat wat er van de erfenis resteert als de bezwaarde komt te overlijden wordt uitgekeerd aan een opvolgend erfgenaam (‘verwachter’). De tweetrapsmaking kan erfbelasting besparen. Het overgebleven vermogen dat bij het overlijden van de bezwaarde via de tweetrap toekomt aan de andere kinderen van de ouder die het testament gemaakt heeft wordt juridisch gezien namelijk rechtstreeks van die ouder verkregen. Hierdoor is het lage ouder/kind-tarief van 10% tot 20% erfbelasting van toepassing, in plaats van het hoge broer/zus-tarief van 30% tot 40%.

Bewind

 Als het kind dat een beperking heeft een bewindvoerder heeft, beheert deze bewindvoerder ook de erfenis. Als de ouder graag wil dat iemand anders de erfenis beheert, kan er in het testament een testamentair bewindvoerder worden benoemd. Ook kunnen er wensen worden opgenomen over de manier waarop de erfenis gebruikt mag worden voor het kind.

Tot slot

Heeft u een kind met een verstandelijk beperking en wilt u een testament opstellen? Uw wensen, uw persoonlijke situatie en de situatie van uw kind bepalen wat een goed testament is voor u. Laat u goed adviseren door een notaris.

Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Marianne van der Laak of Lisette Nijkamp of Dieuwertje Rip.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.