Tweede Kamer akkoord met hervorming faillissementswet (WHOA)

Team Insolventierecht  |  28 mei 2020  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) met algemene stemmen aangenomen. De WHOA introduceert een nieuwe regeling waarmee een bedrijf in financiële nood een akkoord aan schuldeisers kan aanbieden. Als de rechter het akkoord goedkeurt, dan is het bindend voor alle schuldeisers.

Een groep van insolventierecht-experts deed in maart van dit jaar een oproep aan de politiek om de WHOA in verband met de economische gevolgen van het coronavirus zo snel mogelijk in te voeren. De gedachte is dat de WHOA onnodige faillissementen voorkomt. Op het wetsvoorstel WHOA is door verschillende belangenorganisaties kritiek geuit. Volgens critici is de WHOA vooral aantrekkelijk voor grote schuldeisers, zoals banken, en trekken kleine schuldeisers uit het MKB aan het kortste eind.

Tijdens de behandeling van de WHOA door de Tweede Kamer is het wetsvoorstel op twee punten gewijzigd:

  1. De eerste wijziging beoogt de positie van MKB-schuldeisers bij het akkoord beter te beschermen. Op basis van de wijziging dienen MKB-schuldeisers minimaal 20% van hun vordering voldaan te krijgen, tenzij er een zwaarwegende grond bestaat voor een lagere uitkering. De schuldenaar zal dit laatste schriftelijk moeten motiveren.
  2. De tweede wijziging betreft een beperking van de aanspraken van schuldeisers met een zekerheidsrecht (een hypotheek- of pandrecht). Normaal gesproken hebben deze schuldeisers een voorrangspositie. Met de wijziging is deze voorrang – kort gezegd – beperkt: de voorrang geldt alleen tot het bedrag dat de schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht in een faillissementssituatie zouden hebben ontvangen. De verwachting is dat een akkoord op deze manier een breder draagvlak heeft onder de overige belanghebbenden.

Het is nog niet bekend wanneer de WHOA precies in werking treedt. De Eerste Kamer dient eerst nog te stemmen over de WHOA. De verwachting is dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons Team Insolventierecht (Roel Slotboom, Martijn JanssenErik Luten en Laura in ’t Veen).

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.