UBO-register tijdelijk offline na uitspraak Europese rechter

Schaap Advocaten Notarissen  |  23 november 2022  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

Het UBO-register is tijdelijk niet meer te raadplegen nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak heeft gedaan over de openbaarheid van het UBO-register. Bedrijven en organisaties blijven echter verplicht hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register.

De uitspraak

In het arrest van 22 november 2022 concludeert het Europese hof kort gezegd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn, die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat een ieder van het algemeen publiek toegang moet krijgen tot UBO-informatie, onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is (persbericht).

Het Europese hof merkt op dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van entiteiten een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Tegelijkertijd stelt het Europese hof dat het UBO-register een algemeen belang nastreeft (voorkoming witwassen en terrorismefinanciering) dat wel een ernstige inmenging in grondrechten zou kunnen rechtvaardigen. Maar de ernstige inmenging door het openbare UBO-register is niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig is met het nagestreefde doel, aldus het Europese hof.

Nederland

Naar aanleiding van dit arrest is het UBO-register op verzoek van minister Kaag tijdelijk niet te raadplegen. De komende dagen wordt het arrest geanalyseerd en zal de minister in overleg treden met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn, zo blijkt uit een Kamerbrief van 22 november 2022. De uitspraak is overigens niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren en dit blijft dan ook van kracht, aldus de minister.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.