Wat als het cliëntenonderzoek niet volledig kan worden afgerond?

Op grond van de Wwft is het voor ons verboden om een zakelijke relatie aan te gaan, voort te zetten of een transactie uit te voeren als het niet lukt het cliëntenonderzoek volledig en in overeenstemming met de Wwft af te ronden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de cliënt niet reageert op een aanvullende vraag of een verzoek tot aanvullende informatie. Als er in zo’n geval ook aanwijzingen zijn voor witwassen of het financieren van terrorisme, dan zijn wij verplicht om daarvan melding te doen bij de Financial Intelligence Unit – Nederland.