Update: De implementatie van het UBO-register in andere EU-landen (3)

Xander Blokzijl  |  29 januari 2021  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Eerder schreven wij over de stand van zaken van het UBO-register in een aantal EU-landen en over hoe de toegang tot het register in deze landen was geregeld. De verplichting om een UBO-register te implementeren komt voort uit Europese regelgeving (meer specifiek de vierde en vijfde Anti-witwasrichtlijn). Op 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland in werking getreden.

Ook andere EU-landen hebben het UBO-register inmiddels geïmplementeerd: in bijna elk van de onderstaande EU-landen is het register ingevoerd en openbaar gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat de meeste landen een (wel) publiekelijk toegankelijk register hebben geïmplementeerd.

In Italië is het UBO-register nog niet ingevoerd. De UBO-registers van Finland en Spanje zijn momenteel (nog) niet publiek toegankelijk. Ten behoeve van het overzicht zetten wij voor u uiteen hoe de toegang tot de registers in de ons omringende en een aantal overige EU-landen (en het Verenigd Koninkrijk) is geregeld.

Land Ingevoerd per heden Inwerkingtreding Toegang Wie?
Nederland Ja 27 september 2020 Openbaar Een ieder

 

België Ja 31 oktober 2018 Openbaar In beginsel een ieder, echter specifieke regels voor vzw’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare constructies, hierbij: bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten, personen / organisaties met een legitiem belang
Denemarken Ja 23 mei 2017 Openbaar Een ieder
Duitsland Ja 26 juni 2017 Openbaar Een ieder
Finland Ja 1 juli 2019 Niet openbaar Slechts partijen die informatie beogen te gebruiken in overeenstemming met de wet ter voorkoming van witwassen kunnen de gegevens verkrijgen
Frankrijk Ja 1 augustus 2017

 

Openbaar Een ieder
Ierland Ja 29 juli 2019 Openbaar Een ieder
Italië Nee Nog niet bekend Openbaar Een ieder
Luxemburg Ja 1 maart 2019 Openbaar Een ieder
Oostenrijk Ja 15 januari 2018 Openbaar Een ieder
Portugal Ja 1 oktober 2018 Openbaar Een ieder
Spanje Ja 28 maart 2018 Niet openbaar Bepaalde autoriteiten, meldingsplichtige instanties en personen / organisaties met een legitiem belang.
Verenigd Koninkrijk Ja 6 april 2016 Openbaar Een ieder
Zweden Ja 1 augustus 2017 Openbaar Een ieder

Dit is een update van een eerder artikel van 21 september 2018: link.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.