Update: De implementatie van het UBO-register in andere EU-landen

UBO-register in Nederland
In het kader van de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn heeft Nederland in maart 2017 het conceptwetsvoorstel dat betrekking heeft op het UBO-register, ter consultatie voorgelegd. Het doel van het UBO-register is de relevante gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels: ‘Ultimate beneficial owners’) van binnen Nederland opgerichte ondernemingen en rechtspersonen te registreren. Op grond van deze Europese richtlijn dienden alle EU-lidstaten uiterlijk 26 juni 2017 het UBO-register in te voeren voor entiteiten die binnen hun grondgebied worden opgericht. Nederland heeft deze streefdatum echter niet gehaald. Volgens staatsecretaris Wiebes zal het concept wetsvoorstel omtrent de introductie van het UBO-register begin 2018 ter behandeling worden aangeboden bij de Tweede Kamer en is het streven dat dit register uiteindelijk in de zomer van 2018 wordt ingevoerd.

UBO-register in andere EU-landen
Ook in andere EU-landen wordt er momenteel gewerkt aan de implementatie van het UBO-register. Van alle EU-landen die de verplichting hadden om het UBO-register uiterlijk 26 juni 2017 in voeren, hebben alleen Denemarken, Duitsland en het Verenigde Koninkrijk zich aan de streefdatum gehouden. De andere EU-landen hebben na de streefdatum het UBO-register ingevoerd of zijn thans bezig met het wetgevingsproces om de introductie van het register mogelijk te maken.

Wij zetten voor u op een rijtje hoe ver het in een aantal EU-landen staat met de invoering van het UBO-register en hoe zij de toegang tot het register hebben geregeld of zullen regelen.

 

EU-lidstaat Ingevoerd per heden Inwerkingtreding Toegang Wie?
Nederland nee Onbekend Openbaar Een ieder
België nee Onbekend Onbekend Onbekend
Denemarken ja 23 mei 2017 Openbaar Een ieder
Duitsland ja 26 juni 2017 Niet openbaar Bepaalde autoriteiten, meldingsplichtige instanties en personen/organisaties met een legitiem belang
Finland nee 1 januari 2019 Openbaar Een ieder
Frankrijk ja 1 augustus 2017 Niet openbaar Bepaalde autoriteiten, meldingsplichtige instanties en personen/organisaties met een legitiem belang
Ierland nee Onbekend Onbekend Onbekend
Italië nee Komende 12 maanden Niet openbaar Bepaalde (overheids)autoriteiten, bepaalde instanties en onder voorwaarden personen/organisaties met een legitiem belang
Luxemburg nee Onbekend Onbekend Onbekend
Oostenrijk nee 2 mei 2018 Niet openbaar Bepaalde autoriteiten, meldingsplichtige instanties en personen/organisaties met een legitiem belang
Portugal nee Onbekend Openbaar Een ieder
Spanje nee Onbekend Onbekend Onbekend
Verenigd Koninkrijk ja 6 april 2016 Openbaar Een ieder
Zweden ja 1 augustus 2017 Niet openbaar Bepaalde autoriteiten, meldingsplichtige instanties en personen/organisaties met een legitiem belang

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)