Vanaf 2020 registratieplicht ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO-register)

Mr C. (Caroline) Hoogendijk  I  12 april 2019  I  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Vanaf 2020 zijn bijna alle in Nederland opgerichte rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ te registreren. Die registratie vindt plaats in het zogenaamde ‘UBO-register’. ‘UBO’ staat voor ‘ultimate beneficial owner’, in goed Nederlands de ‘uiteindelijk belanghebbende’. Dat is – kort gezegd – de natuurlijk persoon die een bepaald belang (meer dan 25%) heeft in, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon of onderneming. Dat kunnen ook meer personen zijn. Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. De gedachte is dat het tegengaan hiervan makkelijker wordt als duidelijk is wie de uiteindelijk belanghebbenden van een onderneming zijn. Het UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister en valt daarmee onder het beheer van de Kamer van Koophandel. Een deel van de informatie over de UBO’s wordt openbaar, zoals de naam en het economisch belang van de UBO.

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden’ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voert een Europese richtlijn door in de Nederlandse wetgeving, namelijk een deel van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2018/843). Alle EU-lidstaten moeten vanaf 2020 een UBO-register hebben.

Wanneer is iemand een UBO?

Iemand is een ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) of ‘uiteindelijk belanghebbende’ als diegene – kort gezegd – de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon of onderneming. Bij een B.V. gaat het bijvoorbeeld om natuurlijke personen met meer dan 25% van de aandelen of de stemrechten, of om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

Bijna alle in Nederland opgerichte rechtspersonen en vennootschappen krijgen de plicht om hun UBO of UBO’s te registeren. De registratieplicht gaat in ieder geval gelden voor B.V.’s, (niet-beursgenoteerde) N.V.’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, rederijen en personenvennootschappen (maatschap, VOF, commanditaire vennootschap). Uitgezonderd zijn onder meer beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken, en verenigingen van eigenaren. Ook buitenlandse ondernemingen hebben in Nederland geen registratieplicht.

Doel UBO-register

Het doel van dit UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en het financieren van terrorisme. De gedachte is dat het tegengaan hiervan makkelijker wordt als duidelijk is wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een onderneming is/zijn. Op die manier zijn personen en organisaties (zoals advocaten en notarissen) beter geïnformeerd over degenen met wie zij een zakelijke relatie aan (willen) gaan.

Kamer van Koophandel

Het UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister en valt daarmee onder beheer van de Kamer van Koophandel. Een deel van de informatie over de UBO’s wordt openbaar. Het gaat dan om de voor- en achternaam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat, en de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl of Mr C. (Caroline) Hoogendijk.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

ubo ubo-register schaap advocaten notarissen rotterdam