Bestuursrecht

We adviseren en procederen bij de meest uiteenlopende bestuurs- en omgevingsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld bij aanvragen tot wijziging van een bestemmingsplan, of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouw of kap, maar ook bij vergunningen in het kader van de huisvestingsregelgeving of de Drank- en horecawet. Ook treden we op tegen ongewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen of besluiten, zoals een omgevingsvergunning, een bestemmingsplan of een dwangsombesluit. Daarnaast kunnen we verzoeken om handhaving van een besluit of nadeelcompensatie aanvragen. Tot slot zorgen we voor advies en procesvoering op het gebied van openbaarheid van overheidsinformatie en bij besluiten van de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument & Markt of de Nederlandse Zorgautoriteit en andere besluiten van overheidswege.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)