Bestuursrecht

We adviseren en procederen bij de meest uiteenlopende bestuurs- en omgevingsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld bij aanvragen tot wijziging van een bestemmingsplan, of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouw of kap, maar ook bij vergunningen in het kader van de huisvestingsregelgeving of de Drank- en horecawet. Ook treden we op tegen ongewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen of besluiten, zoals een omgevingsvergunning, een bestemmingsplan of een dwangsombesluit. Daarnaast kunnen we verzoeken om handhaving van een besluit of nadeelcompensatie aanvragen. Tot slot zorgen we voor advies en procesvoering op het gebied van openbaarheid van overheidsinformatie en bij besluiten van de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument & Markt of de Nederlandse Zorgautoriteit en andere besluiten van overheidswege.