Kabels en leidingen

De eigendoms- en andere rechten ten aanzien van (netwerken van) onder- en bovengrondse kabels en leidingen kunnen zeer complex zijn. Wij adviseren hierover. Bovendien zorgen we voor registratie van netwerken van kabels en leidingen.