Koop en huur van vastgoed

We geven vorm aan koop- en huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorgebouwen, winkels, winkelcentra, distributiecentra, wooncomplexen en wat dies meer zij. Daarnaast begeleiden we de vestiging van erfpacht- en opstalrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten en leggen we de splitsing van gebouwen en grond in appartementsrechten vast. Ook adviseren we regelmatig over de juridische kanten van herbestemming en verduurzaming van gebouwen.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.