Koop en huur van vastgoed

We geven vorm aan koop- en huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorgebouwen, winkels, winkelcentra, distributiecentra, wooncomplexen en wat dies meer zij. Daarnaast begeleiden we de vestiging van erfpacht- en opstalrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten en leggen we de splitsing van gebouwen en grond in appartementsrechten vast. Ook adviseren we regelmatig over de juridische kanten van herbestemming en verduurzaming van gebouwen.