Vereniging Insolventierecht Advocaten kritisch op wetsontwerp ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’

Mr M.H. (Martijn) Janssen  |  12 augustus 2019  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

De landelijke vereniging van advocaten gespecialiseerd in het insolventierecht (INSOLAD) is kritisch op het wetsontwerp ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’. Dit wetsontwerp regelt de bescherming van werknemers bij een overgang van onderneming in faillissement. Aanleiding voor het wetsontwerp is de onduidelijkheid die is ontstaan door een Europese uitspraak in 2017 (‘Smallsteps’), over de overname van activiteiten in een faillissementssituatie na een ‘pre-pack–situatie’. De reactie van INSOLAD op het wetsontwerp kunt u via de link hieronder downloaden.

Bij een overgang van onderneming hebben werknemers op grond van Europese regelgeving en de Nederlandse implementatie hiervan recht op bescherming. De bescherming houdt onder meer in dat werknemers bij een overgang van onderneming een beroep kunnen doen op het behoud van hun baan en arbeidsvoorwaarden. De overgang zelf mag geen reden zijn voor ontslag.

Een uitzondering op het vorenstaande betreft een overgang van onderneming in een faillissement. Na het uitspreken van een faillissement is het voor een overnemende partij mogelijk om (een deel van) de activiteiten van de gefailleerde vennootschap over te nemen, zonder dat deze hierbij gehouden is alle werknemers een dienstverband aan te bieden. Het is dus mogelijk om te selecteren in het personeelsbestand.

Onduidelijkheid na Europese uitspraak

Sinds de Smallsteps-uitspraak van het Hof van Justitie in 2017 bestaat er in de herstructureringspraktijk onduidelijkheid over de overname van activiteiten in een faillissementssituatie na een ‘pre-pack–situatie’. Bij een pre-pack wordt voor een verwachte faillietverklaring van een onderneming op verzoek van het bestuur door de rechtbank de beoogd curator aangewezen. De curator kan in de pre-pack fase het faillissement in relatieve rust voorbereiden waardoor mogelijk de uit het faillissement voortvloeiende schade kan worden beperkt. In de Smallsteps-uitspraak oordeelde het Hof van Justitie dat werknemers onder bepaalde omstandigheden in een faillissement na een pre-pack situatie wél een beroep toekomt op de regeling van overgang van onderneming.

Wetsontwerp ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’

Om de rechtsonzekerheid weg te nemen werd er in het voorjaar van 2018 gestart met de verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe wettelijke regeling. Inmiddels heeft de verkenning geleid tot het wetsontwerp ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’. Met het wetsontwerp wordt een nieuwe wettelijke regeling ingevoerd over de positie en rechten van werknemers in faillissement. In het wetsontwerp wordt onder meer voorgesteld dat in beginsel alle werknemers van de gefailleerde onderneming onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen van de overnemer. Hier mag alleen van worden afgeweken als te voorzien is dat er binnen 26 weken na de overgang van onderneming noodzakelijkerwijs arbeidsplaatsen zullen gaan vervallen wegens bedrijfseconomische redenen.

Reactie Vereniging Insolventierecht Advocaten

Het wetsontwerp is inmiddels ter internetconsultatie aangeboden. Dit betekent dat burgers, bedrijven en organisaties mogen en kunnen reageren op het wetsontwerp. De termijn hiervoor sluit eind augustus 2019. De landelijke vereniging van advocaten gespecialiseerd in het insolventierecht (INSOLAD) heeft haar reactie kenbaar gemaakt. Zij staat kritisch tegenover het wetsontwerp. De reactie van INSOLAD op het wetsontwerp vindt u hier. Martijn Janssen van ons kantoor maakte deel uit van de commissie van INSOLAD die zich over het wetsontwerp boog.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Mr M.H. (Martijn) Janssen.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn

aansprakelijkheid bestuurder bestuurdersaansprakelijkheid aanvraag faillissement curator schaap advocaten notarissen rotterdam