Juristen

We hebben plaats voor uitblinkers met een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels. Sociaal vaardig, en met een ondernemende geest. Je kunt rekenen op veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Een ervaren collega is daarbij je vaste opleider. De eerste drie jaar krijg je de gelegenheid om in meerdere rechtsgebieden te werken. Daarna kun je je verdiepen in een specifiek rechtsgebied. Je krijgt ook al heel snel de kans om kleinere zaken te behandelen, met verantwoordelijkheid voor een dossier en contact met cliënten en derden. Daarnaast werken we ook aan kennisontwikkeling door middel van dagelijkse werkgroepen waarin we onder meer de actuele rechtspraak bespreken, en met cursussen en lezingen die we op kantoor organiseren.

Denk je dat jij bij ons past, en wij bij jou? Stuur dan een sollicitatiebrief met motivatie, cv, cijferlijsten, werkstukken zoals je scriptie, eventuele stagebeoordelingen en referenties. Op basis daarvan kunnen we je uitnodigen voor een eerste gesprek, waarna we je snel laten weten of je in aanmerking komt voor de verdere procedure. Er is geen assessment.

Stuur je sollicitatie aan Schaap Advocaten Notarissen, t.a.v. Johan Hazelhof, Postbus 23052, 3001 KB Rotterdam of naar sollicitaties@schaap.eu. Telefoon: 010-2770379.

In onze privacyverklaring voor sollicitanten leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens van sollicitanten omgaan.

Screening

Screening is onderdeel van de selectieprocedure. We zoeken op internet, in het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) en voor indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Dit is noodzakelijk omdat we als advocaten- en notariskantoor gevoelige en vertrouwelijke informatie verwerken. Daarnaast is screening van personeel een verplichting op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op verzoek informeren wij je na afloop van de screening over de uitkomsten daarvan.

Zie voor meer informatie:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-uitkering/screening

 


VACATURE

Voor onze praktijkgroep Vastgoed (bestaande bouw en nieuwbouw) zijn wij op zoek naar

kandidaat-notaris vastgoed (met ervaring)

Wij willen de praktijkgroep versterken met een kandidaat met (tenminste) drie jaar werkervaring.

Jij bent gedreven, analytisch, proactief, ondernemend en juridisch en communicatief sterk.

Onze notariële vastgoedpraktijk adviseert en begeleidt cliënten onder andere bij de overdracht van commercieel vastgoed, bestaande woningen, nieuwbouwwoningen, projectontwikkeling, vestiging van erfpacht- en opstalrechten, complexe appartementensplitsingen en andere regelingen voor meervoudig grondgebruik en bij vastgoed gerelateerde financieringen en zekerheden.

Er wordt nauw samengewerkt met de vastgoedadvocaten van Schaap die expertise hebben op het gebied van bouw- en contractenrecht, huurovereenkomsten en bestuursrecht.

Spreekt het vorenstaande je aan, stuur dan je motivatiebrief met CV, studieresultaten en scriptie aan sollicitaties@schaap.eu

Voor meer informatie kun je je richten tot Cor Kooi (notaris), kooi@schaap.eu of Vincent van Werkhoven (notaris), vanwerkhoven@schaap.eu (telefoon 010 – 2770300).


VACATURE

Voor onze praktijkgroep Ondernemingsrecht zijn wij op zoek naar een

kandidaat-notaris ondernemingsrecht (starter)

Jij bent gedreven, analytisch, proactief, ondernemend en juridisch en communicatief sterk.

Onze notariële ondernemingsrechtpraktijk adviseert en begeleidt cliënten onder andere bij nationale en internationale fusies en overnames, het oprichten van rechtspersonen (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een naamloze vennootschap, een coöperatie, een stichting, vereniging of andere rechtspersoon), het certificeren van aandelen en het optimaliseren van bestaande vennootschapsstructuren en/of vormgeven van nieuwe structuren.

Er wordt nauw samengewerkt met de ondernemingsrechtadvocaten van Schaap die expertise hebben op het gebied van het arbeidsrecht, financiering- en zekerheden, insolventies en herstructureringen.

Spreekt het vorenstaande je aan, stuur dan je motivatiebrief met CV, studieresultaten en scriptie aan sollicitaties@schaap.eu

Voor meer informatie kun je je richten tot Marijn Poppelier (notaris), poppelier@schaap.eu of Xander Blokzijl (notaris), blokzijl@schaap.eu (telefoon 010 – 2770300).


VACATURE

Voor onze praktijkgroep Familierecht / Estate planning  zijn wij op zoek naar een

kandidaat-notaris Familierecht (starter)

Jij bent gedreven, analytisch, proactief, ondernemend en juridisch en communicatief sterk.

Onze notariële familierechtpraktijk adviseert en begeleidt cliënten over alles wat verband houdt met de vermogensovergang tijdens leven en na overlijden van ondernemers, aandeelhouders en hun familieleden op het vlak van het relatievermogensrecht, het erfrecht en de daaraan gerelateerde erfbelastingvraagstukken. Denk daarbij aan samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, schenkingen, testamenten en levenstestamenten, maar ook aan het structureren van de onderneming met het oog op een goede bedrijfsopvolging.

Spreekt het vorenstaande je aan, stuur dan je motivatiebrief met CV, studieresultaten en scriptie aan sollicitaties@schaap.eu

Voor meer informatie kun je je richten tot Marianne van der Laak (notaris), vanderlaak@schaap.eu (telefoon 010 – 2770300).