Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Eerste Kamer

Mr F.J.J. Snijers & M.A. Hoogendoorn  I  3 juni 2019  I  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Op 29 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB brengt verandering in de regels voor ontslag, oproepkrachten, payrolling en de WW-premie. Het doel van het kabinet is om het verschil te verkleinen tussen de kosten en risico’s van enerzijds vast werk en anderzijds flexwerk. Het kabinet heeft voor ogen dat flexibel werk alleen wordt gebruikt als de aard van de werkzaamheden hierom vraagt, en niet vanwege de kostenbesparing. Dit door (te proberen) de negatieve effecten van flexibele arbeid te beperken en het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken. Wij zetten een aantal wijzigingen door de WAB voor u op een rij. Deze wijzigingen zijn van belang voor zowel werkgevers als werknemers. De WAB treedt in werking per 1 januari 2020.

Transitievergoeding

  • Momenteel is de transitievergoeding verschuldigd vanaf een dienstverband van twee jaar. Onder de WAB is de transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste werkdag, zelfs bij ontslag tijdens de proeftijd.
  • Ook de hoogte van de transitievergoeding wijzigt. Onder het huidige recht krijgen werknemers met een dienstverband dat langer is dan tien jaar een hogere vergoeding. De WAB kent deze verhoging niet meer. Ongeacht de duur van het dienstverband bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
  • De transitievergoeding zal worden berekend over de daadwerkelijk gewerkte tijd, in plaats van per volgemaakt half jaar.

Extra ontslaggrond: de “cumulatiegrond”

  • Om een werknemer te kunnen ontslaan is een redelijke ontslaggrond nodig. De acht ontslaggronden staan in de wet. Onder het huidige recht kan aan een ontslag slechts één reden ten grondslag liggen waaraan volledig moet zijn voldaan. Zodra de WAB geldt kunnen gronden worden gecombineerd door middel van de “cumulatiegrond”.
  • Bij het gebruik van de cumulatiegrond kan de rechter aan de werknemer een extra vergoeding van 50% van de transitievergoeding toekennen. De transitievergoeding kan dus oplopen tot 150%. Hiernaast kan de rechter nog een billijke vergoeding toekennen.

Ketenregeling

  • De ketenregeling bepaalt hoeveel en voor welke duur tijdelijke contracten mogen worden afgesloten. Als deze grenzen worden overschreden, dan ontstaat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Onder het huidige recht mogen er in een periode van twee jaar hooguit drie tijdelijke contracten worden afgesloten. Onder de WAB mag dit in een periode van drie jaar. Dit betekent dus dat er langere contracten kunnen worden afgesloten voordat de maximale periode is overschreden.
  • Momenteel ontstaat een nieuwe keten van tijdelijke contracten pas na een pauze van minimaal zes maanden. Onder de WAB bestaat de mogelijkheid om hier bij cao van af te wijken naar een periode van drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Oproepkrachten

  • Onder de WAB moeten oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Als dit niet gebeurt, dan zijn zij niet verplicht gehoor te geven aan de oproep.
  • Als de oproep wordt ingetrokken moet dit ook minimaal vier dagen van te voren gebeuren, anders is de werkgever verplicht alsnog het loon te betalen voor de periode die zou zijn gewerkt.
  • De werkgever is verplicht een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract na een jaar een contract aan te bieden met een vaste omvang. Deze omvang is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in het voorgaande jaar. Dit contract mag voor een bepaalde tijd zijn (als de ketenregeling dit toestaat).

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr D. (Dennis) Spek of Mr F.J.J. (Jeroen) Snijers.

Met dank aan de bijdrage van M.A. (Anne) Hoogendoorn, student-stagiaire bij Schaap Advocaten Notarissen en masterstudente arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Schaap is als official associate verbonden aan de Erasmus School of Law.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.