Wie bepaalt beleid?

Mr M.H. Janssen & Mr. L.M. in ‘t Veen  I  22 maart 2019  I  Leestijd: ongeveer 1 minuut

Als een onderneming failliet gaat, kunnen de bestuurders aansprakelijk zijn voor de overgebleven schulden. Maar ook andere personen kunnen aansprakelijk zijn. De curator kan bijvoorbeeld een werknemer aanspreken als hij of zij ‘feitelijk beleidsbepaler’ is. De drempel om als feitelijk beleidsbepaler te worden aangemerkt is door de jaren heen verlaagd. Normaal gesproken is een niet-bestuurder een feitelijk beleidsbepaler als hij of zij intern en extern het beleid bepaalt, zich intensief bemoeit met de bedrijfsvoering, en zich extern als beleidsbepaler presenteert. Om aansprakelijkheid bij een faillissement te voorkomen doet een niet-bestuurder er goed aan ervoor te zorgen dat het echte bestuur de controle behoudt en de uiteindelijke zeggenschap heeft. Werknemers kunnen daarbij de volgende drie tips volgen:

  1. Handel als werknemer binnen de grenzen van je taakomschrijving of arbeidsovereenkomst;
  2. Laat uit je communicatie duidelijk blijken dat je optreedt in opdracht van het bestuur;
  3. Mocht je bij afwezigheid van het bestuur een bestuurshandeling verrichten, zorg dan voor een volmacht met een duidelijke instructie.

Meer weten? Download dan ons artikel (pdf) hierover. Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2-2019).

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr M.H. (Martijn) Janssen of Mr L.M. (Laura) in ’t Veen.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.