Wie is de uiteindelijk belanghebbende van uw organisatie?

De touwtjes in handen hebben

Natuurlijke personen met kwade bedoelingen proberen zich vaak te verschuilen achter een organisatie. Om dat te voorkomen wil een bank, notaris, verzekeraar of andere juridische of financiële instelling bij het verrichten van een transactie weten wie de uiteindelijk belanghebbende of ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) is. U krijgt straks te maken met de verscherpte regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Wat zijn daarvan de gevolgen?

Artikel UBO (pdf)

Bijgaand artikel is reeds eerder gepubliceerd in het blad Bestuur Rendement nummer 4 van 2018.